Printimi:

"Ngarko dizajnin tuaj në .jpg, photoshop apo corel sipas madhësisë standarte të karteles"Printimi:

Një anësore

Ana e pasmeMbrojtja fizike dhe elementet e sigurisë së kartelës

Nga ana e parë

Ana e pasmeKARTELAT:KARTELAT KOLOR
(Zakonisht nga ana e përparme e kartelës):


        
KARTELAT NJË NGJYRËSHE, TË ZEZË OSE TË KUQE
(Zakonisht ana e pasme e kartelës):


        
KARTELAT E HOLOGRAMUARA. VETËM HOLOGRAM!
(Zakonisht vetëm në anën e përparme):


             
KARTELAT E LAMINUARA, PA HOLOGRAM
(Folie e paster mbrojtëse, zakonisht në njëren anë):


                         
KARTELATE E LAMINUARA DHE E HOLOGRAMUAR
(Folie e hologramuar, zakonisht në njëren anë):


*Laminimi ose folia mbrojtëse e rrit jetë gjatesinë e kartelës deri në 7 vite

             
TEKNOLOGJIA E KARTELAVE:
RFID 125kHz,                                      RFID13.56 MHz,                                  Shirit magnetik                             Kartela blanko

                                                           
RFID MANSHETA (WIRSTBAND) DHE RFID TALLONA

125kHz dhe MIFARE 12.56MHz                                                                              125kHz dhe MIFARE 12.56MHz