Rr. Jusuf Gervalla Nr. 32, (Afer stacionit të autobusëve), Prishtinë 10000

E-Mail Kontaktues : Sales@solvit-ks.com

Nr Kontaktues: 049 521-521